Praktisk tilnærming til teoretiske fag.

Fleksibel tilnærming til teoretisk tunge fag.

Sitter elevene dine på ungdomsskolen eller videregående skole, store deler av dagen? I følge nasjonal helse er målet å få ned antallet overvektige unge. Generellt sett beveger vi oss for lite i løpet av arbeidsdagen, dette gjelder også ungdom i læringssituasjoner.

Staten ønsker gjennom de siste endringene i læreplanen å øke den praktiske andelen i skolen. Arbeiderpartiet har foreslått ‘den praktiske skolesekken’, hvor elevene skal jobbe mer praktisk, altså det å involvere mer fysisk aktiv tilnærming til en jobb.  Forskere støtter denne teorien og sier at fysisk aktivitet i læringen øker kommunikasjonen mellom neuronene i hjernen, som igjen fører til at vi husker bedre og lagrer informasjon på flere steder, slik at vi husker lengre.

Skolen har i følge Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, “ansvar for å femme helse, trivsel og læring ved å utvikle et inkluderende on inspirerende arbeidsmiljø.” Videre skal “elevene selv bidra med medvirkning og ansvar i læringsfellesskapet gjennom samarbeid og kommunikasjon.”*

Vi kan hjelpe deg med å få ungdommene opp av stolen og i bevegelse mens de lærer. 

Etter å ha jobbet i skolesystemet i over 20 år – viser det seg at ungdommer som sitter mye, bruker lengre tid på oppgavene, enn om de er oppe å beveger seg mens de lærer. Min erfaring er at de fleste elevene liker å være fysisk aktiv mens de lærer, helst i samarbeid med sine medelever.

Jeg har derfor utviklet et praktisk konsept der elevene får beveget seg, mens de lærer de teoretisk tunge fagene på ungdomsskolen og videregående. Dette konseptet kan brukes i alle teoretiske fag, og krever at elevene viser samarbeidsvilje da gruppearbeid og samarbeid utgjør store deler av metodene.

Dette er sammensatte didaktiske opplegg som oppfordrer elevene til å bevege seg mer mens de lærer, og oppfordrer lærerne til å tenke nytt og annerledes.

Mange lærere i ungdomsskolen og videregående tenker “jeg har da ikke tid til sånne “utenom” ting, jeg skal jo tross alt forberede elevene mine til en eksamen”. Det er nettopp det – dette konseptet hjelper med, gjennom 10 år på videregående har jeg hatt en minimal andel av elever som har strøket på eksamen – både muntlig og skriftlig. Disse oppleggene passer spesielt godt til teoretisk tunge fag som norsk, engelsk, samfunnsfag, historie osv.

Dersom du ønsker å høre mer om dette, ta kontakt med oss, vi kommer til din klasse og konkret viser hvordan du som lærer kan legge til rette for en praktisk tilnærming samt å få ungdommene opp av stolen og være mer fysisk aktiv.